Eğitim Programları

Ürün Kategorileri

Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerinin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.
New School Anaokulu’ndauygulanan  okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.
MONTESSORİ PROGRAMI” Okul öncesi eğitim programlarından biri olan Montessori yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan günlük yaşam becerileri, zarafet ve kibarlık çalışmaları anaokulumuzda uygulanmaktadır.
Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırıcı bir takım aktivitelerden oluşan çalışmalara eğitim programında yer verilmektedir.
Hareket özgürlüğünü ve sosyal yetenekleri destekleyici aktivitelerden bazıları şöyledir: Gün içinde kullandığımız nezaket sözcükleri nelerdir? Sandalyeye nasıl oturulur? Sandalye nasıl taşınır? Bir şey nasıl istenir? Kendini nasıl takdim edersin? Bir ziyaretçiye nasıl davranılır? Ayakkabı nasıl giyilir? Ceket giyilir?
El nasıl yıkanır?
 
DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb.dir.

DERSLERİMİZ
Okulumuzda aylık GEMS ders programı uygulanmaktadır.
Programlanan  yıllık eğitim programlarında  yer verilen  eğitim programlarıGems, değerler eğitimi, Montessori,ReggioEmilia programlarıdır.
• Okuma – yazmaya hazırlık
• Türkçe- Dil etkinlikleri
• Fen ve matematik etkinlikleri
• Oyun ve hareket etkinlikleri
• Sanat etkinlikleri
Derslerde hayata geçirilmektedir.
Haftalık ders programımızda sınıf öğretmenlerimizin izlediği eğitim programlarına paralel olarak
• İngilizce, Yabancı öğretmen eşliğinde yapılmaktadır
• Drama,
• Müzik
• Görsel Sanatlar
• Fen ve deneyler
derslerde destekleyici çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.

Yaz Okulu Aktivitelerimiz
Beden Eğitimi
Yüzme
Halk Oyunları
Atölyeler
Derslerimizle de  alanında uzman öğretmenlerimiz çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında daha başarılı bireyler olmaları için katkıda bulunmaktadırlar.
 
LERA
Telif hakkı NEW SCHOOL‘a ait olan LERA ÇALIŞMA YAPRAKLARI öğrenci gelişim paketi3 yaş-4 yaş-5 yaş-6 yaş yönerge ve çalışma yapraklarının ve işleyiş ve uygulamasına dair olan bilgilerinin New School kurumlarının dışında kullanımı ve paylaşımı yasaktır. Telif hakkı alınmış öğrenci gelişim eğitim takip programıdır.
Her öğrenci için bireysel Lera dosyası açılır.
Yaşamın ilk yılları insanın kendini tanıma ve dünyayı keşfetme yıllardır. Bu nedenle öğrencilerin keşfedilecekleri, zengin öğrenme ortamlarının sunulması son derece önemlidir.NEW SCHOLL ‘da her çocuk kendisine sunulan olanaklarla, kendi içinde özel bir gelişim sürecine sahiptir. Zengin bir öğrenme ortamında bulunan bireyler,  kendini tanıma ve kendine güven gibi pek çok önemli yetinin gelişimi için fırsat bulurlar.
Öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak belki de tek ortak özellikleri, benzersiz olmalıdır.
 
LERA NASIL UYGULANIR?

*sayfanın önce çocuklarla birlikte dikkatle incelenmesi
*Üzerinde beyin fırtınası yapılması ve materyaller kullanarak yapılacak olan çalışmayı görsel algıyla somutlaştırılması
*yönergenin bir kez okunarak verilen süre içinde tamamlanması
*uygulama sırasında öğretmen tarafından gözlem yapılması ve notlar alınması
*uygulama bitiminde değerlendirmenin yapılması ile günlük lera çalışması biter.
Belirli periyotlarla bu dosyalar gözlemlenerek değerlendirmeye alınır ve çocuğun gelişim takibi yapılır.
 
GEÇDA
Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
Okulumuzda GEÇDA uygulaması, çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilmek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel özelliklerinin erken tanılanmasında kullanılabilmek için bir gelişim değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır.
Çocukların gelişimsel özelliklerini yansıtması,
Çocuğun gelişimini tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek sayıda madde içermesi,
Çocuğu oyun ortamında en doğal halleriyle gözlemlemeye dayanması,
Standart uygulama ve birebir uygulama yapmaya sahip olmamızı sağlaması bu değerlendirme aracını
tercih etme sebeplerimiz arasındadır.
 
Gecda
Psikomotor (73 madde),
Bilişsel (60 madde),
Dil (60 madde),
Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde)
Olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.
 
GEÇDA’nın yaş aralıklarının belirlenmesinde, gelişim dönemlerine göre gelişim hızlarının farklılaşması dikkate alınarak yirmi bir alt yaş aralığı kullanılmıştır.
1–12 aylar arası birer aylık,
13–24 aylar arası üçer aylık,
25–36 aylar arası altışar aylık,
37–72 aylar arası ise on ikişer aylık periyotlar halinde düzenlenmiştir.
 
PORTEGA UYGULAMASI
Çocuğumuzun geldiği ay boyunca 2 haftalık periyotlarda daha önceki uygulamalara geri dönüş yaparak; bu çalışmaları çocuklarımıza kazandırmaya çalışacağız.
Temel amacımız,
18 – 66 aylık çocuklarınızın, yaşı gereği yapabilmesi gereken temel beceriler hakkında bilgi sahibi olmanız, çocuğunuzun gelişimini yakından takip etmeniz ve bizimle yakın iletişim içinde olmanızdır.
Bir başka önemli amacımız ise; Çocuklarınızdan beklentilerinizin onların gelişim aşamaları doğrultusunda olmasını sağlamaktır. Çünkü çocuktan beklentilerinizin, onun yaş düzeyinin üstünde ya da altında olması onun gelişimine zarar verecektir.
Geldiği ay boyunca çocuğunuzun bulunduğu yaşa ait her alandaki gelişimini tamamlamak ve onun ileri yaşları için en iyi temeli hazırlamak amacıyla velilerle işbirliğiyapılır. Çalışmalar aile katılımları ile desteklenir.
 
MANDALA
Mandala çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir.
Mandala uygulaması kagıt üzerinde bir merkez etrafında sıralanmış şekillerin ve desenlerin boyanması esasına dayanmaktadır.
Hafif müzik eşliğinde yapılan mandala uygulaması sonunda çocuklarımızın stresle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmektedir. Mandala grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkileri görülürken ayrıca çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine de yardımcı olduğu gözlemlenmektedir.
Mandalanın bir diğer olumlu etkisi ise çocukların dikkat sürelerini uzamasını sağlamasıdır.
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 2-5 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz, çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.
Leradegerlendirmeleri
Geçtadegerlendirmeleri
Portega uygulama degerlendirmeleri
• Gözlem kayıtları
• Anektod kayıtları
• Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
• Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
• Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
2 yaş grubundan başlayarak tüm yaş grublarında kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.