Yuvamızda Eğitim

Ürün Kategorileri

Yuvamızda Eğitim

“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki eğitim, öğretmenin verdiği bir şey olmaktan çok bireyin kendisi tarafından yürütülen doğal bir süreçtir ve dinleyerek değil içinde bulunulan çevrede bireyin kendi yaşantıları sonucu elde ettiği deneyimlerle kazanılır. Eğitimci ancak bu muazzam doğal sürece yardımcı olabilir. Bu yardımı sayesinde, insan ruhunun özgürleşmesine tanıklık eder. Olayların ve olanların kurbanı olan bir nesil yerine, insanlığın geleceğine şekil verebilen hayat görüşüne sahip yeni bir neslin doğmasını sağlarlar.”
New School Anaokulu, Gems ve Reggio Emilia eğitim yöntemini eğitim felsefesi olarak kabul eden, 2-6 yaş grubu bir okul öncesi eğitim kurumudur. Fiziki yapı, eğitim sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Hem bireysel öğrenmeye hem de özgür etkinlik ortamına olanak veren, sevgi ve saygıya dayalı, etkin/aktif bir öğrenme hedeflenmektedir.

Önceliklerimiz

• Çocuğa koşulsuz sevgi, güleryüz
• Saygı ve güven ortamı
• Hijyen koşullarına özenli sağlıklı bakım ve beslenme
• Mutlu ve huzurlu çocuklar
• Oyun ve eğitim gereksiniminin giderilmesi
• Çocuğun yetenek ve becerilerinin öne çıkarılması
• Yaparak-yaşayarak-içinde yer alarak-oyun yoluyla bireysel, aktif ve etkin öğrenme
• Bireysel özelliklere, öğrenme hızı ve zamanına saygı
• Olumlu bakış ve iletişim

Hedefimiz

Canlı bir sosyal yaşam içinde;
• Bağımsız davranabilme gücüne sahip
• Yaşadığı toplum ve grupla uyumlu
• Araştıran, öğrenen, merak eden
• Edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözen
• Hobileri, becerileri ile çok yönlü
• Başarı motivasyonu yüksek
• Doğaya, çevresine ve başkalarına saygılı
• Kendinin değerini ve önemini bilen
• İçdisipline sahip ve sorumluluklarının farkında
• Yaratıcı, özgüvenli çocukların yetişmesinde, ailelerle işbirliği içinde, onların en değerli varlıklarının, yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazır, gerekli becerilerle donanmış bireyler olması için uygun eğitim ortamları sağlamak.
• Sorumluluklarının bilincinde yönetim-eğitim kadrosu
• Güvenli ulaşım ve servis hizmeti